Aktuality

Základní informace o zápisech do MŠ 2019/2020

Základní informace o zápisech do mateřských škol pro školní rok 2019/2020 podle školského zákona

Pro zápisy do mateřských škol bude tradičně využita aplikace „Elektronické podpory zápisů do MŠ“.

Elektronické vyplňování přihlášek bude stejně jako v minulých letech umístěno na adrese

 

www.mszapis.plzen.eu

 

Pro rodiče nemající přístup k internetu budou zajištěna kontaktní místa na MMP, ÚMO (ve výjimečných případech v úředních hodinách v MŠ).

 

Jednotlivé fáze řízení v aplikaci:

  1. fáze: Vyplnění přihlášek – od 15. 4. – 1. 5. 2019

Vyplňování žádostí k předškolnímu vzdělávání do MŠ

  1. fáze: Sběr přihlášek – od 2. 5. – 3. 5. 2019

Sběr žádostí v MŠ – čas bude upřesněn

 

Od konce března 2019 budou pro veřejnost na adrese www.mszapis.plzen.eu zveřejněny bližší informace k zápisům do MŠ (s popisem jednotlivých fází zápisu).

 

0