Sběr přihlášek do MŠ

SBĚR PŘIHLÁŠEK DO MŠ

řádně vyplněnou přihlášku, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, svůj občanský průkaz nebo doklad o místě trvalého pobytu dítěte (pokud se liší od místa trvalého pobytu zákonných zástupců – originál potvrzení z ohlašovny pobytu), v případě cizinců doklad o místě pobytu přinesou zákonní zástupci do mateřské školy ve dnech

2.5. 2018 v době od 14:00 do 17:00 hodin

a

3.5. 2018 v době od 14:00 do 16:00 hodin

Potvrzení o očkování se nevyžaduje u dítěte s povinným předškolním vzděláváním. V případě zdravotního postižení dítěte, je však nutné mít na přihlášce vyjádření lékaře o zdravotním stavu.

 

Zápis do MŠ

 

0