Projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

Ve školním roce 2018/2019 se naše mateřská škola opět zapojila do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Během projektu děti v loňském roce plnily úkoly z oblasti sportovní všestrannosti. Odměnou jim byly diplomy a drobné dárky. 

Proto jsme se letos zapojili znovu a budeme s nadšením procvičovat celé tělo.

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

0