Projekt „Klokanovy školky“

V letošním roce se naše škola zapojila do projektu „Klokanovy školy“, jehož cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi o ověřování metodických pomůcek přinést ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání. 

Klokanovy školky

0