1. Režimové momenty

Časový rozvrh 6.00 – 16.00hod. (variabilní, vychází z potřeb dětí a aktuální situace)

6:00 hod. příchod dětí, spontánní hra, didakticky cílené činnosti, individuální přístup
8:45 hod dopolední svačina, poznávací, estetické, hudební, výtvarné, pracovní, literární, pohybové a řízené činnosti
9:30 hod pobyt venku – dle počasí, vycházky do okolí, hry na školní zahradě
11:30 hod oběd, vyzvedávání dětí po obědě 12:00-12:30 hodin
12:00 hod odpolední odpočinek četba pohádek
13:45 hod svačina, spontánní hra, individuální přístup, vyzvedávání dětí
16:00 hod uzavření MŠ

ŽelvičkyŽabičkyKapříci

2. Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Celé znění ŠVP je k dispozici k nahlédnutí v mateřské škole.


3. Personál

Ředitelka školy Křesťanová Lenka
Učitelky Karásková Iva

Mgr. Forštová Helena

Bláhová Petra

Mgr. Junková Jana

Damjanovićová Ilona

Vedoucí školní jídelny Bublová Václavka
Provozní personál Česalová Eva

Fischerová Alena

Beránková Jitka