Želvičky

1. třída

učitelky: Karásková Iva, Mgr. Forštová Helena

Želvičky

PUTOVÁNÍ S ŽELVIČKOU

Želvička je naše kamarádka, která nás bude provázet celým rokem. Bude nám pomáhat při ranním odloučení od rodičů. Prostřednictvím želvičky se budeme vzájemně poznávat, seznamovat se s učitelkami i s ostatním personálem MŠ. Začátkem školního roku si stanovíme „želvičková“ pravidla, která nám budou pomáhat zvládat plno činností (sebeobsluha, stolování, hygienické návyky a různá pravidla v chování).

Společně založíme herbář a průběžně po celý rok budeme do něj sbírat kytičky, seznamovat se s nimi, prohlížet si je a povídat si o nich.

   Naše putování se bude prolínat ve všech ročních období. Hned zpočátku si budeme osvojovat svoji značku, poznávat dopravní prostředí a vyprávět si o bezpečnosti ve školce i mimo ní. Čeká nás velké poznávání přírody, spolupráce s rodiči (výroba dráčků, krmítek pro ptáčky). Společně se připravíme na příchod „Čerta a Mikuláše“ a také překvapíme rodiče vánoční besídkou.

   V zimě se budeme těšit na stavění sněhuláků, bobování s dětmi a na všechny zimní radovánky, jako je např. maškarní rej. Po celý rok můžeme pozorovat, jak se mění příroda a se zajíčkem přivítáme Velikonoce. Se želvičkou se podíváme během roku na různá zajímavá místa, pojedeme na výlety a zhlédneme několik divadelních představení. Naučíme se plno básniček, písniček s kytarou a zahrajeme si mnoho nových her. Od jara budeme více využívat školní zahradu a závěrem školního roku na ni pozveme i rodiče, aby se s námi zúčastnily zahradní slavnosti.

Žabičky   

  1. třída

učitelky: Křesťanová Lenka – ředitelka školy, Mgr. Jana Junková 

POZNÁVÁME SVĚT

Děti bude celým rokem provádět žabička, jako maskot třídy. Na začátku roku se děti dozvědí, že žabička umí i anglicky, a tak se s ní něco nového naučí. Maskot bude využíván zejména v komunikativním kruhu, pro lepší udržení pozornosti dětí a pro rozvíjení schopnosti naslouchat druhým. Vždy v pátek se zvolí jedno z dětí, které si bude moct vzít žabičku domů a bude se o ni starat (vezme ho na výlet, ukáže jí, kde bydlí,…) a může pořídit i fotografie, ze kterých si v průběhu roku vytvoříme deník.

Třídu navštěvuje 26 dětí, z toho 14 dětí předškolních. Zaměříme se na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost a komplexní přípravu dětí na zápis a vstup do školy. V průběhu roku se bude s dětmi pracovat i v anglickém jazyce. Podrobnější popis metod a forem je uveden ve zvláštní kapitole TVP.

Po celý rok nás čekají nejrůznější divadelní představení nejen v MŠ, ale také návštěvy divadla Alfa a jiných sportovních a kulturních akcí vhodných pro děti.

Ve druhém pololetí budou mít možnost děti navštěvovat bazén, kde se pod dohledem plaveckých instruktorů budou učit plavat.

V průběhu roku náš čeká také několik akcí strávených společně s rodiči. Například vánoční besídka, masopust, velikonoční trhy a na závěr roku rozloučení s předškoláky spojené se závěrečnou besídkou a zahradní slavností.

 

Kapříci

Kapříci

3. třída

učitelky: Damjanovičová Ilona, Bláhová Petra

PUTOVÁNÍ S KAPŘÍKEM

Na cestě za poznáním bude třídu po celý rok provázet plyšový kapřík Adámek.

Po celý rok si budeme společně hrát, poznávat a prožívat různá dobrodružství a objevovat mnoho nového a zajímavého. Společně se setkáme s ptáčky a s dalšími zvířátky a jejich mláďátky (návštěva ochránců přírody v MŠ). Společně budeme pozorovat a poznávat měnící se přírodu v každém ročním období. Co nám příroda přináší, kdo v ní žije a jak ji můžeme pomáhat a chránit, aby byla co nejkrásnější. Naučíme se, co roste na stromě (jablko, hruška, listí…), jak se žije zvířátkům v lese i ve městě, a jak jim můžeme v zimě pomoci. Seznámíme se s nejrůznějšími dopravními prostředky, s chováním na ulici i silnici.

Naučíme se básničky a písničky pro čerta a Mikuláše, abychom se připravili na jejich návštěvu ve školce. Budeme se připravovat na školu. Budeme si hrát na sněhu i se sněhem a poznávat sílu zimy (pokusy se sněhem a vodou). Připomeneme si, jak se správně oblékat a jak jíst, abychom byli zdraví. V školce si užijeme i barevné dny k jednotlivým ročním obdobím.

Nabarvíme si vajíčka a oslavíme Velikonoce. Vydáme se na cestu za velikonočním zajíčkem, na jejímž konci nás bude možná čekat překvapení. Budeme se těšit k zápisu do základní školy. Nezapomeneme ani na kytičky a vyzkoušíme si vypěstovat rostlinky ze semínek.

Vyrobíme dáreček pro maminku ke Dni matek, naučíme se, čím se lidé živí a co je k jakému povolání potřeba.Na závěr školního roku pozveme rodiče na zahradní slavnost. Pak už se budeme společně těšit na prázdniny a na další shledání v novém školním roce.