Želvičky

1. třída

učitelky: Karásková Iva, Bc. Aneta Štěpánková, Mgr. Pavlína Kopřivová (školní asistentka)

PUTOVÁNÍ S ŽELVIČKOU

Želvička je naše kamarádka, která nás bude provázet celým školním rokem. Děti si budou postupně zvykat na pobyt v mateřské škole, na každodenní činnosti. Na začátku školního roku si stanovíme „želvičková“ pravidla, která nám budou pomáhat zvládat plno činností. Děti se je postupně naučí respektovat.  Budou vedeni k samoobsluze, hygieně a stolování. Prostřednictvím želvičky budeme poznávat nové kamarády, naučíme se komunikovat s ostatními dětmi, s paní učitelkou, spolupracovat s ostatními dětmi a hrát si ve skupinách.

Se želvičkou se podíváme během roku na různá zajímavá místa, pojedeme na výlety a zhlédneme několik divadelních představení. Čeká nás taky několik akcí strávených společně s rodiči – besídky, zahradní slavnost. Naučíme se plno básniček, písniček a zahrajeme si mnoho nových her.

Každý pátek se zvolí jedno z dětí, které bude moc strávit se želvičkou víkend doma. Může jí vzít na výlet, ukázat jí, kde bydlí, seznámit ji s kamarády atd. Dítě, maminka či tatínek zapíší, nakreslí, co vše želvička u nich doma zažila a doplní text fotografiemi. Společně si takto během roku vytvoříme společný deníček naší třídy.

Želvičky

 

 

Žabičky   

  1. třída

učitelky: Křesťanová Lenka – ředitelka školy, Mgr. Jana Junková, Michaela Junková

SE ŽABIČKOU HNED POZNÁŠ CELÝ SVĚT

Děti bude celým rokem provázet plyšová žabička jako maskot třídy. Na začátku roku se děti dozvědí, že žabička umí i anglicky, a tak se s ní něco nového naučí. Maskot bude využíván zejména v komunikativním kruhu, pro lepší udržení pozornosti dětí a pro rozvíjení schopnosti naslouchat druhým. Vždy v pátek se zvolí jedno z dětí, které si žabičku vezme domů a bude se o ni starat (vezme ji na výlet, ukáže jí, kde bydlí,…) a může pořídit i fotografie, ze kterých si v průběhu roku vytvoříme deníček.

Tématické celky se budou řídit zejména ročním obdobím a tím co nám příroda přináší. Zaměříme se rozvoj všech oblastí vzdělávání, především na logopedickou prevenci a rozvoj předčtenářských, předmatematických dovedností. Dostatek času budeme věnovat také konstruktivním činnostem a  poznávání živé a neživé přírody zejména při pobytech venku. Vytvoříme podmínky pro experimenty, zkoumání a pokusy. 

V průběhu roku se bude s dětmi pracovat zábavnou formou i v anglickém jazyce. Podrobnější popis metod a forem je uveden ve zvláštní kapitole TVP.

Po celý rok nás čekají nejrůznější divadelní představení nejen v MŠ, ale také návštěvy divadla Alfa a jiných sportovních kulturních akcí vhodných pro děti.

Ve druhém pololetí budou mít děti možnost navštěvovat bazén, kde se pod dohledem plaveckých instruktorů budou učit plavat.

V průběhu roku nás čeká také několik akcí strávených společně s rodiči. Například vánoční besídka, masopust, velikonoční trhy na závěr školního roku také zahradní slavnost.

 

 

Kapříci

Kapříci

3. třída

učitelky: Damjanovićová Ilona, Mgr. Alena Ditrychová

PUTOVÁNÍ S KAPŘÍKEM

Plyšový kapřík Adámek bude s námi po celý rok prožívat společná dobrodružství a různá objevování a poznávání. Budeme si společně hrát, seznamovat se s novými kamarády, poznávat školku, pozorovat, vnímat změny v přírodě a okolí v každém ročním období. Seznamovat se s tím, jak chránit přírodu a pomáhat jí (návštěva ochránců přírody v MŠ, aj.). Budeme pozorovat stromy, zjišťovat, co na nich roste (jablka, hrušky, listí, šišky, aj.). Poznávat, jak se žije zvířátkům v lese i ve městě a jak jim můžeme pomoci v zimě.

Seznámíme se s dopravními prostředky a jak se chovat na ulici i silnici.

V rámci tradic nás navštíví „Čert a Mikuláš“, společně oslavíme Vánoce a Velikonoce. Během roku navštívíme různá zajímavá místa v Plzni (kulturní památky – kostel, radnice, aj.).

Společně se půjdeme podívat do prvních tříd v ZŠ, abychom se seznámili se školním prostředím, dobře se připravili na školu a těšili se k zápisu do ZŠ.

Během celého školního roku shlédneme a navštívíme mnoho zajímavých kulturních představení a zúčastníme se několika vzdělávacích a sportovních programů. Budeme se také věnovat různým a podnětným vzdělávacím činnostem (hry, básně, písně, aj.).

Průběžně budeme upevňovat hygienické, společenské, kulturní návyky, jak pečovat o své zdraví a jak se otužovat.

V období zimy využijeme sníh k různým hrám, sportování a pokusům.

Na jaře budeme hledat a poznávat plno kytiček, zkusíme si sami vypěstovat některé rostlinky ze semínek a sledovat jejich růst.

Ke Dni matek společně připravíme besídku plnou písniček a básniček.

Na závěr školního roku se rozloučíme s předškoláky „Zahradní slavností“.