Želvičky

1. třída

učitelky: Karásková Iva, Bc. Aneta Štěpánková, Mgr. Pavlína Kopřivová (školní asistentka)

PUTOVÁNÍ S ŽELVIČKOU

Želvička je naše kamarádka, která nás bude provázet celým školním rokem. Děti si budou postupně zvykat na pobyt v mateřské škole, na každodenní činnosti. Na začátku školního roku si stanovíme „želvičková“ pravidla, která nám budou pomáhat zvládat plno činností. Děti se je postupně naučí respektovat.  Budou vedeni k samoobsluze, hygieně a stolování. Prostřednictvím želvičky budeme poznávat nové kamarády, naučíme se komunikovat s ostatními dětmi, s paní učitelkou, spolupracovat s ostatními dětmi a hrát si ve skupinách.

Se želvičkou se podíváme během roku na různá zajímavá místa, pojedeme na výlety a zhlédneme několik divadelních představení. Čeká nás taky několik akcí strávených společně s rodiči – besídky, zahradní slavnost. Naučíme se plno básniček, písniček a zahrajeme si mnoho nových her.

Každý pátek se zvolí jedno z dětí, které bude moc strávit se želvičkou víkend doma. Může jí vzít na výlet, ukázat jí, kde bydlí, seznámit ji s kamarády atd. Dítě, maminka či tatínek zapíší, nakreslí, co vše želvička u nich doma zažila a doplní text fotografiemi. Společně si takto během roku vytvoříme společný deníček naší třídy.

Želvičky

 

 

Žabičky   

  1. třída

učitelky: Křesťanová Lenka – ředitelka školy, Mgr. Jana Junková 

SE ŽABIČKOU HNED POZNÁŠ CELÝ SVĚT

Děti bude celým rokem provázet plyšová žabička jako maskot třídy. Na začátku roku se děti dozvědí, že žabička umí i anglicky, a tak se s ní něco nového naučí. Maskot bude využíván zejména v komunikativním kruhu, pro lepší udržení pozornosti dětí a pro rozvíjení schopnosti naslouchat druhým. Vždy v pátek se zvolí jedno z dětí, které si žabičku vezme domů a bude se o ni starat (vezme ji na výlet, ukáže jí, kde bydlí,…) a může pořídit i fotografie, ze kterých si v průběhu roku vytvoříme deníček.

Tématické celky se budou řídit zejména ročním obdobím a tím co nám příroda přináší. Zaměříme se rozvoj všech oblastí vzdělávání, především na logopedickou prevenci a rozvoj předčtenářských, předmatematických dovedností. Dostatek času budeme věnovat také konstruktivním činnostem a  poznávání živé a neživé přírody zejména při pobytech venku. Vytvoříme podmínky pro experimenty, zkoumání a pokusy. 

V průběhu roku se bude s dětmi pracovat zábavnou formou i v anglickém jazyce. Podrobnější popis metod a forem je uveden ve zvláštní kapitole TVP.

Po celý rok nás čekají nejrůznější divadelní představení nejen v MŠ, ale také návštěvy divadla Alfa a jiných sportovních kulturních akcí vhodných pro děti.

Ve druhém pololetí budou mít děti možnost navštěvovat bazén, kde se pod dohledem plaveckých instruktorů budou učit plavat.

V průběhu roku nás čeká také několik akcí strávených společně s rodiči. Například vánoční besídka, masopust, velikonoční trhy na závěr školního roku také zahradní slavnost.

 

 

Kapříci

Kapříci

3. třída

učitelky: Damjanovičová Ilona, Mgr. Helena Forštová

PUTOVÁNÍ S KAPŘÍKEM

Plyšový kapřík Adámek bude s námi po celý rok prožívat společná dobrodružství a různá objevování a poznávání. Budeme si společně hrát, seznamovat se s novými kamarády, poznávat školku, pozorovat, vnímat změny v přírodě a okolí v každém ročním období. Seznamovat se s tím, jak chránit přírodu a pomáhat jí (návštěva ochránců přírody v MŠ, aj.). Budeme pozorovat stromy, zjišťovat, co na nich roste (jablka, hrušky, listí, šišky, aj.). Poznávat, jak se žije zvířátkům v lese i ve městě a jak jim můžeme pomoci v zimě.

Seznámíme se s dopravními prostředky a jak se chovat na ulici i silnici.

V rámci tradic nás navštíví „Čert a Mikuláš“, společně oslavíme Vánoce a Velikonoce. Během roku navštívíme různá zajímavá místa v Plzni (kulturní památky – kostel, radnice, aj.).

Společně se půjdeme podívat do prvních tříd v ZŠ, abychom se seznámili se školním prostředím, dobře se připravili na školu a těšili se k zápisu do ZŠ.

Během celého školního roku shlédneme a navštívíme mnoho zajímavých kulturních představení a zúčastníme se několika vzdělávacích a sportovních programů. Budeme se také věnovat různým a podnětným vzdělávacím činnostem (hry, básně, písně, aj.).

Průběžně budeme upevňovat hygienické, společenské, kulturní návyky, jak pečovat o své zdraví a jak se otužovat.

V období zimy využijeme sníh k různým hrám, sportování a pokusům.

Na jaře budeme hledat a poznávat plno kytiček, zkusíme si sami vypěstovat některé rostlinky ze semínek a sledovat jejich růst.

Ke Dni matek společně připravíme besídku plnou písniček a básniček.

Na závěr školního roku se rozloučíme s předškoláky „Zahradní slavností“.