Krásné prázdniny

Vážení rodiče,

přejeme vám i vašim dětem krásné prázdniny plné sluníčka a nových zážitků.

Těšíme se na vás po prázdninách.

kolektiv 80.MŠ

0

Zahradní slavnost

Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy na zahradní slavnost, kde se slavnostně rozloučíme s předškoláky a užijeme si spoustu legrace. Těšíme se na Vás 14.6.2018 od 15:00 hodin na zahradě školky.

0

Celodenní výlet Nepomuk

Dne 6.6.2018 se bude konat celodenní výlet do zábavního parku Nepomuk. Vybíráme 65,- na vstupné/autobus hradí MŠ. 

0

Fotogalerie MŠ heslována

Vzhledem k blížícím se změnám v oblasti ochrany osobních dat jsou nově fotogalerie mateřské školy zabezpečeny heslem. Heslo je pro zákonné zástupce dítěte navštěvující naši školku k dispozici u učitelek na jednotlivých třídách. 

0

Sběr přihlášek do MŠ

SBĚR PŘIHLÁŠEK DO MŠ

řádně vyplněnou přihlášku, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, svůj občanský průkaz nebo doklad o místě trvalého pobytu dítěte (pokud se liší od místa trvalého pobytu zákonných zástupců – originál potvrzení z ohlašovny pobytu), v případě cizinců doklad o místě pobytu přinesou zákonní zástupci do mateřské školy ve dnech

2.5. 2018 v době od 14:00 do 17:00 hodin

a

3.5. 2018 v době od 14:00 do 16:00 hodin

Potvrzení o očkování se nevyžaduje u dítěte s povinným předškolním vzděláváním. V případě zdravotního postižení dítěte, je však nutné mít na přihlášce vyjádření lékaře o zdravotním stavu.

 

Zápis do MŠ

 

0

Velikonoční trhy 22.3.2018

Vážení rodiče a prarodiče, srdečně Vás zveme na velikonoční trhy, které se budou konat ve čtvrtek 22.března od 15 hodin v naší MŠ.

Budeme se na Vás těšit i s malým občerstvením…

Vaši malí trhovci 🙂

0

Den otevřených dveří 28.3.2018

Dne 28.3.2018 se bude konat DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Přijďte se podívat k nám do Vlnky v dopoledních hodinách od 9 do 10 hodin nebo odpoledne od 14 do 15:30 hodin. Budeme se na Vás těšit!

0
Stránka 1 z2 12