Potvrzení o výši vynaložených nákladů

Upozorňujeme rodiče, že v případě zájmu o potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle §381 zákona č.586/1992,  daních z příjmu za rok 2018 jsou k  dispozici formuláře v šatnách jednotlivých tříd. 

0

Veselé Vánoce

Všem dětem, rodičům, prarodičům i všem ostatním, se kterými se v naší školce setkáváme přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně radosti ze společně strávených chvil a rozzářených dětských očí.

Štěstí a ochranu andělských křídel v novém roce přejí

děti a kolektiv 80. mateřské školy Plzeň

0

Vánoční besídky

Srdečně zveme všechny rodiče a rodinné příslušníky na vánoční besídky jednotlivých tříd, které se budou konat ve dnech:

12.12. Kapříci a Žabičky od 15:15 hodin

13.12. Želvičky od 15:30 hodin

 

Těšíme se na Vás 

0

Vánoční prázdniny

Upozorňujeme rodiče, že v období vánočních prázdnin od 24.12.2017 do 2.1.2018 je MŠ po dohodě se zřizovatelem zcela uzavřena. 

Děkujeme za pochopení.

0

Projekt „Klokanovy školky“

V letošním roce se naše škola zapojila do projektu „Klokanovy školy“, jehož cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi o ověřování metodických pomůcek přinést ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání. 

Klokanovy školky

0

Projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

Ve školním roce 2018/2019 se naše mateřská škola opět zapojila do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Během projektu děti v loňském roce plnily úkoly z oblasti sportovní všestrannosti. Odměnou jim byly diplomy a drobné dárky. 

Proto jsme se letos zapojili znovu a budeme s nadšením procvičovat celé tělo.

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

0

Začátek školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, milé děti,

prázdniny pomalu končí. Doufáme, že máte plno nových zážitků a načerpané energie a těšíme se na Vás v pondělí 3.9.2018. 

kolektiv 80. MŠ

0

Informativní schůzka

V úterý 11. září 2018 od 16:00 hodin proběhne na jednotlivých třídách informativní schůzka po rodiče

Těšíme se na Vás 

0

Plavání 1. pololetí 2018/2019

Od pondělí 10.9.2018 začíná předplavecký výcvik pro předškolní děti (třída Kapříků). Žádáme rodiče, kteří budou mít o účast svého dítěte zájem, aby donesli lékařské potvrzení. Záloha 1000 Kč/pololetí. 

0

Fotogalerie MŠ heslována

Vzhledem k blížícím se změnám v oblasti ochrany osobních dat jsou nově fotogalerie mateřské školy zabezpečeny heslem. Heslo je pro zákonné zástupce dítěte navštěvující naši školku k dispozici u učitelek na jednotlivých třídách. 

0